.

 

Congressen & Symposia

 

xXxxxxxx

xx

 

DIDASCALIA organiseert op regelmatige tijdstippen congressen en symposia. 

 

- CALL Conferences: Sinds 2001 verzorgt DIDASCALIA het redacteurschap van Computer Assisted Language Learning, An International Journal (Swets & Zeitlinger) (Jozef Colpaert: Editor en Saskia Van Bueren: Assistant Editor). Om de expertise beter in het veld te verspreiden en de auteurs een forum voor discussie en uitwisseling te bieden, wordt er een tweejaarlijks congres georganiseerd. In 2002 organiseerde DIDASCALIA de 10e editie van dit internationaal congres. Op dit ogenblik worden de voorbereidingen voor CALL 2004 - CALL and Research Methodologies getroffen.

 

- Symposia: In het kader van de valorisatie van de onderzoeksresultaten van het project Pedagora Specificatie van de meerwaarde van breedbandnetwerken bij multimediale taalopleiding in Vlaanderen (met de steun van het Vlaams Gewest, IWT, Actieprogramma Medialab) organiseerde DIDASCALIA vijf symposia. Met een programma waarin naast internationaal vermaarde keynote speakers belangrijke namen uit Vlaanderen en Nederland optraden, wisten de symposia een grote groep van actoren te bereiken. Het laatste DIDASCALIA-symposium werd in 2001 georganiseerd maar er zullen er nog zeker andere volgen!

 

 

DIDASCALIA home page